Hur jag bygger hjulen

Lite tips på hur ni själva kan bygga ett hjul.

Förberedelser
Lägg fram rätt antal ekrar, nipplar, nav, fälgar och eventuella brickor. Märk upp vilka som är vilka.

Tips på verktyg
Linjal, underlättare för att kunna mäta längd och tjocklek på ekrar.
Ekernyckel
Eventuellt riktningsställ
Ekerspänningmätare
Dishverktyg för att enkelt kunna kontrollera att hjulet är centrerat

Steg 1

Starta på sidan som har mest kraft, på bakhjulet börjar du på drivsidan och framhjulet på bromssidan
Vänd kraftsidan mot dig
Hitta hålet som är mest centrerat i loggan

Räkna antalet kors till vänster, om hjulet är 3 kross räkna 3 åt vänster och stoppa i eker med huvudet på utsidan
Håll reda på vilken som är huvudekern.

Hitta ventilhålet på fälgen, och sätt i ekern i först hålet vänster om ventilen. Har du en osymetrisk fälg, kontrollera så den är vänd rätt.
Montera varannan eker i var fjärde hål

För assymetriska fälgar är det viktigt att vända fälgen rätt. På ett bakhjul ska den bredare sidan vara vänd mot drivsidan, och tvärtom på framfälgen, dvs fram vänds den bredare mot disksidan.

Om du har följt alla steg, så bör ett lager vara ekrat och du ska kunna se loggan genom ventilhålet.

Steg 2
Vändhjulet, och vrid navet så att huvudekern är i rätt riktning, rakt ner från ventilen för att inte korsa ventilen.
Hitta huvudekern, och möt den på motsattsida av navet, och hitta första ekerhålet till höger.
Sätt i en eker med ekerskallen på utsidan av navet.

Släpp i en eker i varannan hål, och montera till höger om ekern.
Vrid navet så du ser loggan genom ventilhålet

Steg 3

Släpp i ekrar i kvarvarande hål på kraftsidan. Beroende på antal kross, har du 3 kross räkna du 2 kross över och ett under.

Steg 4
Släpp i ekrar i kvarvarande hål på motsatt sida. Beroende på antal kross, har du 3 kross räkna du 2 kross över och ett under.

Om du följt alla steg, så bör du nu ha ett fullt ekrat hjul

Riktning
Börja med att släppa en droppe olja på varje eker, som rinner ner i ekern. För att det ska gå lättare att spänna

Första steget sen är att få alla nipplar till samma höjd, tips är att försöka sätta alla till där gängan inte längre syns.

Börja sen med att gå runt hela hjulet och vrid 1-2 varv på varje eker, tills du känner att det börjar bli spänning. Titta över om hjulet är i mitten, annars vrider du 1-2varv på sidan som behöver flyttas.

Sen fortsätter du jobba runt hjulet

För att få fälgen centrerad (disched) Om fälgen ska till vänster, spänn på motsatt sidan
För att få bort äggform, spänn där den går uppåt och släpp på motsatt sida
Masera hjulet, och center hjulet igen.